bashadoo

16 tekstów – auto­rem jest basha­doo.

wszys­cy z gówna tor­cik robią.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 lipca 2011, 23:08

mil­czę, ale to nie znaczy, że nie chcę nic powiedzieć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 października 2010, 22:57

nie mam siły myśleć co będzie jut­ro. to co jest dziś i tak mnie przeraża. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 sierpnia 2010, 12:26

Przeszłość, a prze­ważnie ta zła wra­ca do nas jak bu­merang czy te­go chce­my czy nie. Ważne w tym wszys­tkim jest to, żeby nie dos­tać tym bu­meran­giem w łeb. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 sierpnia 2010, 14:42

nie pod­ci­naj gałęzi na której sie­dzisz, bo spad­niesz ra­zem z nią. 

myśl • 28 lipca 2010, 17:18

kłam­stwo jest naj­lep­szą drogą do auto­des­truk­cji w oczach dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 lipca 2010, 20:45

pat­rząc w Two­je ok­no myślę, że i Ty o mnie myślisz. za­pew­ne się mylę, ale zaw­sze dob­rze mieć nadzieję. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 lipca 2010, 23:40

to szczęście znów mieć w so­bie szczęście. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 lipca 2010, 18:56

nie myślę o przeszłości, żyję te­raźniej­szością cze­kając na przyszłość. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 lipca 2010, 17:19

przy­jaciel to ta­ki ktoś, kto jest zaw­sze, kto jest po­nad wszys­tko, kto da­je ci szczęście, kto nig­dy nie zawiedzie.
nie-przy­jaciel to ktoś, kto uda­je two­jego przy­jaciela a gdy na­darzy się okaz­ja ob­ra­bia ci dupę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 czerwca 2010, 21:45

bashadoo

człowieka poznać można tylko wtedy gdy zechce otworzyć przed tobą duszę. a to udaje się nielicznym. nigdy nie będziesz wiedział o drugiej osobie wszystkiego. chyba, że jesteś tą nieliczną wyjątkową osobą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bashadoo

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność